Taras-kosze gabionowe


ściany oporowe tarsu zostały wykonane z koszy gabionowych firmy Betafence, oczko 75*75 mm, drut fi 4,5 mm na ścianie frontowej, pozostałe druty fi 3 mm. Wypełnienie piaskowcem Godulskim z kamieniołomu w Wiśle, frakcja 100-200 mm.