PIŁKOCHWYT 6m


Klub Soprtowy " Wisła Ustronianka" Piłkochwyty 6 m + ogrodzenie płyty boiska. Inwestor: UM Wisła. Realizacja 2009 r